תכלת

מאז ומתמיד צבע התכלת סימל את שאיפותיו הנאצלות ביותר של העם היהודי.
בימי קדם, נצבע בתכלת חוט אחד מבין חוטי הציצית. על פי המסורת, גונו של אותו חוט "דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד", ולפיכך משמש לישראל תזכורת לכל מה שנשגב ונצחי, ולחובתם לייצג את אלה בעולם.
ברוח זו אימצה התנועה הציונית את צבעי הלבן והתכלת לדגל היהודי, שכעבור זמן נעשה דגלה של מדינת ישראל.
אותה רוח שרתה בין דפיו של כתב העת תכלת, שעמל היה להעלות רעיונות למען האומה היהודית, החברה הישראלית, והעולם כולו.
אנו גאים לשמש אכסניה לגיליונותיו העשירים והמכובדים של כתב העת, שיצא בהוצאת מרכז שלם.

תודה שהצטרפת לעולם התוכן שלנו!