חזרה ליסודות התבונה האנושית

תלמידים מצטיינים לתואר ראשון
התוכנית תתקיים בתל אביב ובירושלים

היסודות הפילוסופים של השמרנות

תלמידי מחקר מצטיינים במדעי החברה והרוח
התוכנית תתקיים בירושלים

כלכלה, מדיניות והחברה החופשית

סטודנטים לתארים מתקדמים ולאנשים הפעילים במרחב הציבורי
התוכנית תתקיים בירושלים

מדינאות, אסטרטגיה, ביטחון

אנשים השואפים להשפיע על סדר היום של מדיניות החוץ והביטחון במדינת ישראל
התוכנית תתקיים בירושלים

תודה שהצטרפת לעולם התוכן שלנו!