ההרשמה לתכניות ארגמן נפתחה.

Azure

The color of azure, or techelet in Hebrew, has always marked the most exalted ambitions of the Jewish People. In ancient times, one strand of tzitzit was colored in azure. According to tradition, the hue of that strand was “like the sea, and the sea like the sky, and the sky like the [Divine] seat of honor,” and it therefore serves as a reminder for Israel of all that is exalted and eternal, and their duty to represent these in the world.

It is in this spirit that the Zionist movement adopted the colors of white and azure for the Jewish flag, which eventually became the flag of the State of Israel.

That spirit hovered over the pages of the journal Azure, which worked to raise ideas for the Jewish nation, Israeli society, and the whole world.

We are proud to serve as a home for its rich and respected pages, published by the Shalem Center.

חזרה ליסודות התבונה האנושית

תלמידים מצטיינים לתואר ראשון
התוכנית תתקיים בתל אביב ובירושלים

כלכלה, מדיניות והחברה החופשית

תלמידים לתארים מתקדמים
התוכנית תתקיים בירושלים