ההרשמה לתכניות ארגמן נפתחה.

The Institute

The Argaman Institute was established to serve as an intellectual home and hothouse for study, research, and writing on the core issues facing Israeli society

The Institute’s programs are meant to allow students and scholars from the fields of the social sciences and humanities to delve deep into the best of conservative and liberal thought – the pillars of the modern world – while providing generous scholarships that allow for peace of mind and the ability to concentrate on the studies themselves. The Institute will build the philosophical foundations needed among its participants, who aim to join broader circles of influence.

חזרה ליסודות התבונה האנושית

תלמידים מצטיינים לתואר ראשון
התוכנית תתקיים בתל אביב ובירושלים

כלכלה, מדיניות והחברה החופשית

תלמידים לתארים מתקדמים
התוכנית תתקיים בירושלים