שאלון התאמה לתכנית הרצל

מועמד יקר, אנו שמחים על התעניינותך בתכנית שלנו, נשמח שתקדיש מספר דקות למילוי מספר שאלות כדי שנוכל להכיר אותך קצת יותר.

מועמדים מתאימים יזומנו לריאיון, תשובה על קבלה לתוכנית תתקבל עד סוף אוגוסט. בהצלחה.

תודה שהצטרפת לעולם התוכן שלנו!