כנס ירושלים של מכון ארגמן

יום ג', כ"ח באדר | 21 במרץ 2023 | ירושלים

לוח הזמנים המלא

10:00

התכנסות

10:15

דברי פתיחה

מר עמיעד כהן מנכ"ל קרן תקווה

מר תום זיו מנכ"ל מכון ארגמן

10:30

מושב מחשבה מדינית

"בין קידמה תנ"כית לאוטופיזם מדיני"

ד"ר רפאל בן לוי – מכון ארגמן ואוניברסיטת חיפה 

"משפט הטבע והניאו-שמרנות הדתית בארצות הברית"

מר יצחק מור – האוניברסיטה העברית

"מינימום מקסימלי: הביקורת על המרחב הפוליטי הליברלי"

ד"ר לילך בן צבי – מכון הרטמן

12:00

ארוחת צהריים

13:00

מושב משפטים

"חריגה מסמכות: פרדיגמה חדשה להבנה וביקורת של אקטיביזם שיפוטי"

עו"ד יונתן גרין – הפורום הישראלי למשפט וחירות 

"שלטון החוק" בישראל: גלגולו של מושג

מר מתנאל בראלי – מכון ארגמן

"תיאולוגיית שומרי החוקה"

עו"ד דוד פטר – פורום קהלת

14:30

הפסקה

15:00

מושב ציונות והיסטוריה: לזכרו של ד"ר צבי צמרת

"צבי צמרת: היסטוריון ומחנך ציוני"

פרופסור אשר כהן – אוניברסיטת בר אילן

"כיבוד המוסדות הנבחרים – מהות הציונות"

ד"ר גדעון חזן – מכון ארגמן

"אתגר החינוך הממלכתי-ציוני בעידן הפוסט-מודרניסטי"

ד"ר טל גרינפלד

מנחה: ד"ר יואב שורק

16:30

הפסקה

17:00

פאנל: החרדים וכלכלת ישראל: מאין ולאן?

ד"ר גלעד מלאך – המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר שגיא ברמק- מכון ארגמן

גב' מעין מאיר – קרן תקווה

מנחה הפאנל: הרב עו"ד יהושע פפר

18:30

ארוחת ערב

19:30

הצגת ההרצאה השנתית השנייה ע"ש פרופ' אליעזר שבייד ז"ל

19:40

ההרצאה השנתית

ד"ר דרור אידר | שגריר ישראל באיטליה לשעבר

לבירורים ניתן לפנות למכון ארגמן – info@argaman.institute

תודה שהצטרפת לעולם התוכן שלנו!