פרי הילולים

במהלך שנת תשפ"א נערכו במכון ארגמן שבירושלים שני סמינרים לתלמידי מחקר מצטיינים, המגיעים מדיסציפלינות אקדמיות שונות. סמינר "אדם סמית", שהתעמק בקשר שבין אתיקה ומוסר למדיניות כלכלית; וסמינר "ירושלים", שעסק ביסודות הפילוסופיים והתרבותיים של השמרנות. נקודות המבט הייחודיות של משתתפי הסמינרים, והתובנות המרתקות שהם העלו, הולידו כיווני מחשבה מקוריים ויוצאי דופן – שנהגו מתוך מחויבות עמוקה לבירור נושאי הליבה העומדים לפתחה של החברה הישראלית. מאמרים אלו מבטאים צומת דרכים ייחודי, המפגיש את תפיסת העולם הליברלית-שמרנית שהוצגה בסמינרים עם העולמות האינטלקטואליים של החוקרים ועם האופקים הייחודיים להם.
אוסף המאמרים משקף בזעיר אנפין את חזונו של מכון ארגמן: מחויבות עמוקה למורשת התרבותית וההיסטורית שמשורשיה אנו יונקים, לצד צמיחת אמירים רעננה המביטה נכוחה אל עתיד העם והמדינה בישראל.

תפיסת העולם השמרנית-ישראלית: קריאת כיוון

דוד ויצ׳נר

המקור הכוהני וביקורת הנאורות

חננאל שפירא

ההילה וההשתקפות: דיון בשאלת המקור, הייצוג והממשות

ד"ר טליה אלון-אלטמן

דיאלוג מלפני הסערה: ״המבנה הבסיסי של החברה"

גיא שולץ

אחרי המלחמה הפוסט-מודרנית: שובו של הגיבור

עומר דוסטרי

החול יזכור? זיכרון השואה באמצעות פרקטיקות זיכרון שהתעצבו במסורת היהודית

אחינעם אלדובי

היחס בין בית המדרש לאקדמיה בעידן הפוסט־מודרני

יצחק רצקר

ושמת בטנא: מבט הלכתי על הממדים השונים של יסודות הקניין הפרטי

אהרן אריאל לביא

תפקידו של היזם בכלכלה באסכולה האוסטרית, והמדיניות הכלכלית הנובעת ממנה: מיזס, האייק וקירזנר

עומר גריג

מודל קופות החולים בישראל אל מול מודל החינוך באמצעות שובר לתלמיד: סוגיות בתחרות מנוהלת

ד"ר הודיה למפרט