על המכון

מכון ארגמן הוקם על מנת לשמש בית וחממה אינטלקטואלית ללמידה, מחקר וכתיבה בנושאי הליבה העומדים לפתחה של החברה הישראלית.
תכניות המכון נועדות לאפשר לסטודנטים וחוקרים בתחומי מדעי החברה והרוח לשקוע במיטב ההגות השמרנית והליברלית – מעמודי התווך של העולם המודרני – תוך הענקת מלגות נדיבות, המאפשרות שקט וריכוז להעמקה בלימודים עצמם. המכון יבנה בקרב משתתפיו, השואפים להצטרף למעגלי השפעה רחבים, את המסד הרעיוני הנחוץ לשם כך.
ארגמן – של מלכות. הגוון הסגול-אדמדם נקשר כבר בעולם העתיק למלאכת השלטון: "רְפִידָתוֹ זָהָב, מֶרְכָּבוֹ אַרְגָּמָן", תיאר המשורר את אפיריונו של המלך שלמה. עומק ויציבות, כובד דעת ואחריות, נמסכו יחדיו אל הצבע שעיטר את בגדיהם של מנהיגים לאורך הדורות. 
ברוח זו, שואף מכון ארגמן לטפח בקרב הבאים בשעריו מבט צלול ומעמיק על המציאות; כזה הנטוע עמוק במורשת התרבותית וההיסטורית, אך נופו שלוח אל עתידו של העם בישראל. אנו מבקשים להצטרף למסורת של סקרנות, למדנות והעמקה, הנדרשים לכינונה של אליטה אינטלקטואלית מובילה, ולא פחות מכך לאתוס של יושרה, אחריות ומחויבות.
פעילות המכון הרחבה – הכוללת קבוצות סמינר והרצאות, כתיבה ומחקר – תשמש כבית וחממה למנהיגות רעיונית, מצטיינת ובעלת חשיבה רעננה, שתוביל ותתרום להמשך שגשוג המפעל הציוני: הן בהגות וברוח, הן בשאלות המדיניות והעשייה הציבורית.

תודה שהצטרפת לעולם התוכן שלנו!