ההרשמה לתכניות ארגמן נפתחה.

Zion Scholarship

The Argaman Institute, founded by the Tikvah Fund, offers exceptional scholars in the fields of the humanities, social sciences, and public policy with the opportunity to submit a research proposal for the Zion scholarship. This scholarship is meant to support research in various fields dealing with the core of the Tikvah Fund’s interests such as Zionism, political thought, economics, conservative thought, Jewish political thought, strategy, law, and more.

Research fellows will receive a monthly scholarship of 8,000 NIS, conditional on demonstrating advancement in research. Candidates should have a PhD, and proven experience and background in research and writing; priority will be given to graduates of Fund programs.

חזרה ליסודות התבונה האנושית

תלמידים מצטיינים לתואר ראשון
התוכנית תתקיים בתל אביב ובירושלים

כלכלה, מדיניות והחברה החופשית

תלמידים לתארים מתקדמים
התוכנית תתקיים בירושלים