ההרשמה לתכניות ארגמן נפתחה.

Introductions to Conservative Thought

Excelling Undergraduate Students

Economics, Policy, and a Free Society

Excelling Undergraduate and Graduate Students

Conservatism’s Philosophical Roots

Graduate Students

Statesmanship, Strategy, Security

Graduate Students

חזרה ליסודות התבונה האנושית

תלמידים מצטיינים לתואר ראשון
התוכנית תתקיים בתל אביב ובירושלים

כלכלה, מדיניות והחברה החופשית

תלמידים לתארים מתקדמים
התוכנית תתקיים בירושלים

מדינאות, אסטרטגיה, ביטחון

תלמידים לתארים מתקדמים ופעילים בזירה הציבורית
התוכנית תתקיים בירושלים